AFFÄRSGYMNASIET
DIGITALA GYMNASIEMÄSSAN 2020
OVANSTÅENDE ÄR EN REPRIS FRÅN DEN 29/4
Hur är det att vara elev på Affärsgymnasiet?
Hur fungerar Case-metodiken i praktiken? 
Hur är de olika programmen utformade?
Hur är lärarna på Affärsgymnasiet? 
Hur ser det ut på skolorna?
Vad är Business Trip?