INNOVATIONSGYMNASIET
DIGITALA GYMNASIEMÄSSAN 2020
OVANSTÅENDE ÄR EN REPRIS FRÅN DEN 29/4
Vad innebär det att vara framtidens innovatör?
Kan jag välja e-sportsinriktning?
Hur är de olika programmen utformade?
Vad är diplomerad innovatör?
Hur ser det ut på skolorna?
Hur är lärarna på TIS?