YRKESGYMNASIET
DIGITALA GYMNASIEMÄSSAN 2020
OVANSTÅENDE ÄR EN REPRIS FRÅN DEN 29/4
Hur är det att vara elev på Yrkesgymnasiet?
Vilka program och inriktningar har skolan?
Hur fungerar praktiken...i praktiken?
Kan man börja jobba direkt efter gymnasiet?
Hur är lärarna på Yrkesgymnasiet?
Vad är det bästa med Yrkesgymnasiet?